No Widgets found in the Sidebar

Wet cupping (hijama) is een snel verdwijnende praktijk, wat jammer is omdat het ten zeerste werd aanbevolen door de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) en nog steeds veel gezondheidsvoordelen biedt.

Het uitgangspunt van de islamitische geneeskunde is geloof in Allah de Verhevene en weten dat genezing alleen van Hem komt, en dat er een remedie is voor elke ziekte.

“Er is een remedie voor elke ziekte en wanneer de remedie op de ziekte wordt toegepast, wordt deze genezen met de toestemming van Allah de Verhevene.” (Opgenomen door moslim.)

In de islam is gezondheid een zeer belangrijk onderdeel van het leven en wordt er veel nadruk op gelegd.

Ibn `Abbas heeft overgeleverd: De Profeet ﷺ zei: “Er zijn twee zegeningen die veel mensen verliezen: (Dat zijn) gezondheid en vrije tijd om goed te doen.” (Sahieh al-Bukhari 6412)

De vraag is, hechten we belang aan ons leven of nemen we de tijd om te leren over de natuurlijke remedies waarover de Profeet ﷺ ons heeft verteld?

Een vergeten Soennah
Hijama Amsterdam Therapie is een islamitische, natuurlijke, holistische, helende therapie. Helaas is het een “vergeten soennah” die door de moderne geneeskunde en chirurgie uit onze waardevolle geschiedenis is gewist. We moeten deze praktijk van de profeet Mohammed ﷺ nieuw leven inblazen en vestigen. We moeten moslims in staat stellen sterk en gezond te zijn en weer op te staan. Als moslims moeten we onszelf opnieuw laten gelden als leiders op het gebied van geneeskunde en gezondheid, net zoals we waren in de gouden eeuw van de islamitische wetenschap.

Hier zijn de top 10 dingen die u moet weten over hijama cupping-therapie:

1. Hijama Cupping Therapie is een Sunnah
Tijdens de nachtelijke reis en hemelvaart (Laylatu’l-Isra’ wa’l-Mir’aj) maakte onze geliefde profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) vele zeer belangrijke gebeurtenissen mee. Hij vloog op een gevleugeld paard (al-Buraq) van Mekka naar Jeruzalem, vergezeld van de engel Djibriel. Hij bad met vele andere Boodschappers van Allah, steeg op naar de hoogste van de zeven hemelen, kreeg de gave van vijf keer per dag gebed en geloofsbelijdenissen van Allah de Verhevene.

“Glorie aan Degene Die Zijn dienaar ‘s nachts meenam op een reis van de meest heilige moskee naar de verste moskee, wiens terrein Wij zegenden, opdat Wij hem enkele van Onze tekenen zouden laten zien: want Hij is Degene Die hoort en ziet [ alle dingen]”. (Koran 17:1)

Naast al deze verbazingwekkende wonderen beval Allah de Verhevene de engelen ook om de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) te instrueren om hijama cupping-therapie in te stellen;

‘Ik kwam geen engel van de engelen op de nachtreis tegen, behalve dat ze allemaal tegen me zeiden; ‘Op jou is cupping (hijama), O Muhammad'”(Sahih; Sunan Ibn Majah º3477)

2. “De beste medicijnen”
Hijama werd door de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) naast de koran uitgeroepen tot het beste medicijn.

Hij (vrede zij met hem) zei: “Cupping is de meest behulpzame procedure voor mensen om zichzelf te genezen.” (Sahieh al-Bukhari º5357)

3. Andere culturen doen ook aan cuppingtherapie
Cupping-therapie wordt al eeuwen wereldwijd beoefend. De eerste gedocumenteerde medische tekst werd gevonden in 1550 voor Christus in Egypte. Cupping werd meer dan 5000 jaar geleden ook in China ontdekt en wordt tot op de dag van vandaag nog steeds beoefend. Het werd algemeen beoefend in het Romeinse rijk, het islamitische rijk, Europa, Rusland, Centraal-Azië, Zuid-Azië en de Verenigde Staten. Het was erg populair tijdens de middeleeuwen en de 18e en 19e eeuw in Europa. Op dit moment is het het populairst in China, Finland, Rusland en veel landen met een moslimmeerderheid.

4. Cupping-therapie versus Hijama
Cupping-therapie is de naam van de eigenlijke procedure zelf. In een kopje wordt een vacuüm gecreëerd en op het lichaam geplaatst. Dit vacuüm veroorzaakt een negatieve druk en trekt de spieren in de kom en trekt daardoor het bloed naar het komvormige gebied. Dit staat bekend als “dry cupping”. Daarna verwijder je de cup om kleine, ondiepe incisies te maken in datzelfde gebied, voordat je de cup terugplaatst. Dit trekt het giftige bloed, zuren en overtollige vloeistoffen uit het lichaam. Dit staat bekend als nat of bloed cupping.

Maar wat hijama onderscheidt, is het religieuze en spirituele aspect van de beoefening. “Hijama” is de islamitische versie van cupping-therapie. Moslims beoefenen hijama cupping-therapie, in overeenstemming met de manier van de Profeet ﷺ. Het betekent dat de patiënt en de beoefenaar van de hijama hun wassing (wudu) moeten hebben gedaan en de koran moeten reciteren tijdens de hijama-procedure.

5. Hijama brengt het lichaam terug naar een normale toestand
“Hijama” betekent in het Arabisch letterlijk “zuigen” en “terugkeren naar een normale toestand” van intern evenwicht. Het helpt uiteindelijk het lichaam om een evenwichtige, gezonde alkalische omgeving te creëren door de zuurgraad te verwijderen. Dit lost elk probleem dat het lichaam heeft op door het in zijn normale toestand te brengen. Hijama cupping therapie is een holistische, super krachtige detox die giftig en stilstaand bloed uit je lichaam verwijdert. Het verdrijft negatieve, ongezonde elementen uit het lichaam en laat het zichzelf aanvullen.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *